İPEKYOLU ŞEHİRLERİ İŞBİRLİĞİ KONFERANSI 2023

İpek Yolu Şehirleri İşbirliği Konferansı, İpek Yolu şehirleri arasında kültür, turizm, yerel ve bölgesel kalkınma, kentsel hareketlilik ve ilgili konulardaki koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) iş birliğinde 09-10 Şubat 2023tarihlerinde İstanbul Taksim’de CVK Park BosphorusHotelde düzenlenecektir.

 

Programı görmek için tıklayınız…

 

İpek Yolu Asya ile Avrupa arasında ekonomik, jeopolitik, kültürel ve tarihsel ögelerin taşınmasını sağlayan bir ticaret ağıdır. Tarihi İpek Yolu Çin’den başlar, Akdeniz ve Anadolu toprakları aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanır. Çin topraklarının batı bölgelerine doğru genişlemesi, İpek Yolu’nun doğu kısmının açılmasında oldukça önemli bir faktör olmuştur. Doğu ile Batı arasındaki etkileşimi ve kültür alışverişini sağlayan İpek Yolu, 18.yüzyılda ortaya çıkan ticaret yolları ile birlikte değer kaybetmiş, 19. yüzyıl itibariyle kullanılmamaya başlanmıştır.

İpek Yolu Çin’in tarihi dört başkentinden biri olan Xi’anşehrinden başlar; Hindistan, Moğolistan, Afganistan, Özbekistan, Suriye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğru ilerler. Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan İpek Yolu, Anadolu’da kuzeyden ve güneyden geçmektedir.

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu hem de tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiştir. Günümüze gelindiğinde birçok kurum ve kuruluşun bahsi geçen coğrafyada faaliyet gösterdiği görülmektedir.